Questalyze Standard

Questalyze® er et nettbasert system hvor du kan gjennomføre alle typer spørreundersøkelser fra A til Å. Fra opprettelse/ design av spørreskjemaet, distribusjon av skjemaet (f.eks epost-utsendelser og påminnelser), til analyse, vurdering og rapportering.

Mer om funksjonalitet og muligheter

Om du ønsker mer enn en ordinær spørreundersøkelse, kan vi by på:

Se også / mer informasjon
Mer informasjon Slik foregår det | Funksjonalitet
Kurs Kurs: På forespørsel
Kontakt Kontaktinformasjon
Andre integrerte løsninger
Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø
Questalyze Kundetilfredshet Questalyze Kundetilfredshet
Questalyze Individia Questalyze Individia
©2005-2024 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke