Slik foregår det

Med Questalyze kan du raskt og enkelt lage nettbaserte spørreundersøkelser. Forløpet til en spørreundersøkelse kan deles inn i tre hovedfaser:

  1. Utarbeidelse/design av spørreskjemaet
  2. Spørreundersøkelsen gjennomføres (respondentene avgir svar)
  3. Analyse og rapportering

1. Utarbeidelse/design av spørreskjemaet

Dette gjøres i spørreskjema-designeren - her lager/designer du spørreundersøkelsen utfra ditt eget behov.

Det finnes mange ulike spørsmålstyper, f.eks.:

Ellers kan følgende designmessige endringer gjøres i spørreskjemaet:

Om du ønsker responsvarsling, dvs at hver enkelt svar sendes til deg i anonymisert form pr epost, så kan du aktivere det. Denne funksjonen er veldig nytig ved f.eks. bruker-/medlems-/kursregistreringer o.l.

2. Spørreundersøkelsen gjennomføres

Når spørreskjemaet er ferdig designet, aktiveres og distribueres spørreundersøkelsen til de som skal svare på den, respondentene.

Respondentene kan være en bestemt/kjent målgruppe (f.eks kunder),eller det kan være en ubestemt/ukjent gruppe mennesker (tilfeldige 'forbipasserende' på Internett).Evaluering av hjemmesider passer godt for den sistnevnte gruppen.

En spørreundersøkelse kan distribueres på tre måter:

For respondenter uten egen eport-adresse eller tilgang til Internett kan en utskriftsvennlig versjon av spørreskjemaet skrives ut på papir (PDF-format).

Det hender at en må sende ut påminnelser til respondentene for å øke svarprosenten, Questalyze's purrefunksjon sender ut purringer til bare de som ikke har svart.

3. Analyse og rapportering

Etter at en viss tid har gått og mange har avgitt svar, er det på tide å ta ut rapporter og analysere disse.

Rapportene kan vise:

En vil også i visse tilfeller kunne ta ut rapporter med filter og sammenligning.

I tillegg til standardrapportene finnes det spesialrapporter/analyser for følgende områder:

Dataene kan om ønskelig eksporteres til CSV-format som kan åpnes i f.eks Microsoft Excel og/eller SPSS for videre bearbeidelse eller analyse.

Se også / mer informasjon
Mer informasjon Oversikt over funksjonalitet
Kurs Kurs: På forespørsel
Kontakt Kontaktinformasjon
Produkter og løsninger
Questalyze Standard Questalyze Standard
Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø
Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø Questalyze Kundetilfredshet
Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø Questalyze Individia
©2005-2023 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke