Questalyze Individia

I Questalyze® Individia® har vi pr i dag to individuelle evalueringer i arbeidslivet:

Hovedfokuset er på psykososiale forhold. Når egenevalueringen er ferdig, sammenlignes resultatet med andre arbeidstakere i Norge/Norden og rapporten sendes til respondenten via epost. En har muligheten til å sammenligne sitt eget resultat med snitt fra personer i industri/produksjon, service-yrker, helse- og omsorgsyrker, ekspert-/spesialistyrker, ledere, eller alle yrkergrupper.

Sikkerhet

Undersøkelsen er 100% anonymisert. Passordet er på ingen måte knyttet opp mot respondentens epost-adresse, IP-adresse, PC, eller noe som kan identifisere han/hun som enkeltperson. Questalyze garanterer at det vil være teknisk umulig å spore rapporten/resultatet tilbake til enkeltindivider. Ingen andre enn respondenten selv, selv ikke den som har gitt han/hun passordet, vil ha tilgang til rapporten. DigiCert SSL sørger for sikker/kryptert kommunikasjon mellom Questalyze og respondentens PC.

Se også / mer informasjon
Mer informasjon Forutsetter et Questalyze Standard-abonnement
Kontakt Kontaktinformasjon
Andre integrerte løsninger
Questalyze Standard Questalyze Standard
Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø
Questalyze Kundetilfredshet Questalyze Kundetilfredshet
©2005-2024 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke