Questalyze HR/HMS - Arbeidsmiljø

Questalyze® HR/HMS er en integrert del av Questalyze og er spesielt rettet mot undersøkelser som fokuserer innover i en organisasjon/bedrift: Arbeidsmiljøundersøkelser og organisasjonsutvikling.

Det finnes to måter å utføre en arbeidsmiljøundersøkelse på ved hjelp av Questalyze HR/HMS:

Alternativ 1. Ferdig spørreskjema tilpasset nordiske forhold - psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet, samt fysisk arbeidsmiljø som opsjon

Alternativ 2. Bygg ditt eget skjema vha flere hundre forhåndsdefinerte spørsmål/påstander

Sikkerhet/anonymitet

Arbeidsmiljøundersøkelsene er ekstra godt sikret mot at enkelpersoners svar blir identifisert. For eksempel er det ikke mulig å ta ut en rapport/analyse før minst fire medarbeidere har avgitt svar. Det er også teknisk umulig å koble avgitte svar opp mot faktorer som kan identifisere enkeltpersoners besvarelser (epost-adresse, ip-adresse m.m).

Faglig kompetanse

Questalyze HR/HMS er utviklet i samarbeid med personer med stor kunnskap og lang erfaring innenfor fagfeltene personal, ledelse, organisasjonspsykologi og organisasjonsutvikling.

Se også / mer informasjon
Mer informasjon Flere detaljer
Mer informasjon Questalyze Standard inngår i denne pakken | Se all funksjonalitet
Kurs Kurs: Med jevne mellomrom og på forespørsel
Kontakt Kontaktinformasjon
Andre integrerte løsninger
Questalyze Standard Questalyze Standard
Questalyze Kundetilfredshet Questalyze Kundetilfredshet
Questalyze Individia Questalyze Individia
©2005-2024 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke