Questalyze HR/HMS - Fagkunnskap satt i system

Questalyze HR/HMS (Human Resources / Helse, miljø og sikkerhet) retter seg spesielt mot medarbeiderundersøkelser / arbeidsmiljøundersøkelser. Enkelt å utføre vha Questalyze, men profesjonelt og med innebygget fagkunnskap, både før, under og etter undersøkelsen.

Det finnes to måter å utføre en arbeidsmiljøundersøkelse på i Questalyze:

Alternativ 1: Ferdig spørreskjema tilpasset nordiske forhold: Måling av psykososiale forhold i arbeidsmiljøet - med tilhørende arbeidsmiljøanalyse. Fysisk arbeidsmiljø som opsjon.

Alternativ 2: Bygg ditt eget skjema vha 260 forhåndsdefinerte spørsmål/påstander

Generelt

Sikkerhet/anonymitet

Medarbeiderundersøkelsene er ekstra godt sikret mot at enkelpersoners svar blir identifisert. For eksempel er det ikke mulig å ta ut en rapport/analyse før minst fire medarbeidere har avgitt svar. Det er også teknisk umulig å koble avgitte svar opp mot faktorer som kan identifisere enkeltpersoner (epost-adresse, ip-adresse m.m).

Faglig kompetanse

Questalyze HR/HMS er utviklet i samarbeid med personer med lang erfaring og stor kunnskap innenfor fagfeltene personal, ledelse, organisasjonspsykologi og organisasjonsutvikling. Fagkunnskap satt i system.

Se også / mer informasjon
Mer informasjon Questalyze Standard inngår i denne pakken | Se all funksjonalitet
Kurs Kurs: På forespørsel
Kontakt Kontaktinformasjon
Andre integrerte løsninger
Questalyze Standard Questalyze Standard
Questalyze Kundetilfredshet Questalyze Kundetilfredshet
Questalyze Individia Questalyze Individia
©2005-2023 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke