Funksjonalitet og muligheter

100% nettbasert

Questalyze er 100% web-basert, ingen installasjon på PC er nødvendig. Questalyze støtter alle de nyeste versjonene av Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, m.fl.


Tilpasning av layout

Designmessig kan spørreskjemaene tilpasses på mange måter: bakgrunnsfarger, skjemabredde, skjemajustering, tittel, start- og avslutningstekst, m.m.


Automatisk tilpasning til mobile enheter (smarttelefoner)

Spørrekjemaene tilpasser seg automatisk til mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett. Og selvsagt alle typer PC'er og Mac'er.


Distribusjon av spørreskjemaet via e-post

Direkte utsendelse av epost m/link til spørreundersøkelse via e-post (epost-lister). Du kan også sende påminnelser til (bare) de som ikke har svart.


Distribusjon av spørreskjemaet via SMS

Direkte utsendelse av SMS m/link til spørreundersøkelse til smarttelefoner (mobiltelefon-lister). Du kan også her sende påminnelser til (bare) de som ikke har svart.


Responsvarsling

Responsvarsling; du kan velge å få hver enkelt svar tilsendt til deg i anonymisert form pr epost. Denne funksjonen er særdeles nyttig ved alle slags påmeldinger eller registreringer, f.eks. bruker-/medlems-/kurspåmeldinger eller -registreringer o.l.


Logo/bilde

Du har muligheten til å laste opp eller legge inn din egen logo eller ditt eget bilde i spørreskjemaene. Logoen eller bildet kan gjenbrukes av de andre brukerne i samme firma.


Flere spørsmålstyper

Mange ulike typer spørsmål og svar: flervalg/ett mulig svar (radiobuttons eller nedtrekkslister), flervalg/flere svar (checkboxes), matriser, tekstfelt, tekstboks, informasjonsbokser, m.m.


Spørsmålsruting

Spørsmålsruting - hopper til ulike spørsmål basert på hva respondentene svarer.


Unike linker

Mulighet for unike linker (respondentene kan kun svare en gang) - og liste over hvem som har svart og hvem som ikke har svart (men ikke hva hver enkelt har svart; dette for å opprettholde anonymitet).


Flere rapporttyper

Både tekstbaserte og grafiske rapporter; tabeller, stolpe- og kakediagram. Rapportene kan tilpasses på flere måter.


Eksport av data - Microsoft Excel

Eksport av dataene til CSV-format - oppsummering eller alle rådata med flere opsjoner. Eksporten kan lastes ned for så å hentes inn i f.eks. MS Excel og SPSS for videre bearbeidelse eller analyse.


Rapporter på flere nivåer

Rapporter på flere nivåer: Alle data/alle respondenter, spesifikke rapporter (en respondent) og grupperapporter med filter- og utvalgskriterier (krysstabulering). Rapportgenerator.


Profesjonell måling og analyse av kundetilfredshet

Nøkkelord: viktighetscore, tilfredshetscore, standardavvik, gap-analyse, feilmarginer, forbedringspotensiale og tilfredshetsindikator.


27 språk for sluttbrukerne

Tilgjengelig i 27 ulike språk for sluttbrukere: norsk (bokmål), norsk (nynorsk), svensk, dansk, engelsk, tysk, polsk, spansk, bulgarsk, estisk, latvisk, litauisk, finsk, fransk, italiensk, kroatisk, nederlandsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, tsjekkisk, tyrkisk, ungarsk, kinesisk og (ditt behov).


5 språk for spørreskjema-administratorene

Hovedspråk (for spørreskjema-administratorer): Norsk (bokmål og nynorsk), svensk, dansk, engelsk og tysk.


Integrasjon mot online oversettelsestjeneste

Trenger du hjelp til oversettelse mellom ett eller flere språk kan du gjøre dette maskinelt i Questalyze ved hjelp av integrasjonen mot en online oversettelsestjeneste, det eneste du trenger å gjøre er å klikke 'Oversett til...'


Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø (Human Resources / Helse, miljø og sikkerhet)

Questalyze HR/HMS - for personal/ledelse og HMS. Medarbeiderundersøkelser/ arbeidsmiljøundersøkelser med analyse.


Tilgangskontroll / rapportdeling

Tilgangskontroll på rapport-/datanivå: Del rapportene dine (data fra undersøkelser) med en eller flere personer/kollegaer.


Kunnskapstester / quiz / spørrekonkurranser (med fasit)

Questalyze kan mates med fasitsvar, og du vil da kunne lage dine egne kunnskaptester, spørrekonkurranser, quiz etc, med tilhørende rapporter.


Kopiering av spørreskjema

Du har muligheten til å kopiere et eksisterende spørreskjema. På denne måten slipper du å gjøre samme arbeidet to ganger.


Gjenopptakelse av spørreundersøkelse

Respondentene kan gå både frem og tilbake i spørreskjemaet. Om noen avslutter halvveis, har de muligheten til å fortsette fra hvor de avsluttet på et senere tidspunkt.


Spørreskjema-maler

Hent ferdige maler fra spørreskjema-biblioteket: Kundeundersøkelser, ansattundersøkelser, markedsundersøkelser, nettsted-evalueringer, etc.


Aktivering og deaktivering

Aktivering og deaktivering av spørreskjemaer. Når spørreundersøkelsen er deaktivert kan respondentene ikke lenger avgi svar. Du har også muligheten til å sette en gitt dato for når spørreundersøkelsen skal avsluttes.


Egen respons tilsendt pr epost etter endt spørreundersøkelse

Respondentene kan få tilsendt sine egne avgitte svar via epost etter endt spørreundersøkelse. Dette styres av skjemaeier (admin) og må aktivt slås på for et bestemt spørreskjema/-undersøkelse. Dette er privat informasjon som ingen andre enn respondenten selv har tilgang til.


En eller flere brukerkontoer

Du kan ha en eller flere brukerkontoer i ett og samme årsabonnement for ett og samme firma. Ingen forskjell i pris.


Kalkulatorer - statistikk

Kalkulatorer for beregning av spørreundersøkelsenes pålitelighet/nøyaktighet og beregning av utvalgets størrelse.


Svarstatistikk

Svarstatistikken viser hvor mange respondenter som har svart på en undersøkelse til enhver tid. Du kan se responsen på flere måter; alle svar samlet, siste 10 dager, siste 20 dager, siste 30 dager og siste 60 dager.


©2005-2024 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke