Nettbaserte spørreundersøkelser og analyser

Informasjon er verdifullt, men innsikt er uvurderlig.

Med Questalyze® kan du raskt, enkelt og profesjonelt lage og utføre din egen nettbaserte spørreundersøkelse, fra A til Å. I tillegg til å være et vanlig system for ordinære spørreundersøkelser har Questalyze også tre moduler, spesielt rettet mot måling og analyse av arbeidsmiljø og kundetilfredshet.

Som de fleste allerede vet oppretter uhederlige personer falske epost-adresser for å lure andre folk.

Det er særlig gratis epost-adresser fra Microsoft som får gjennomgå. Det ser ikke ut som om Microsoft har de rette rutinene på plass for å hindre at dette skjer.

Vi har redusert tilgangen hittil, men fra nå av vil du ikke kunne sende skjema/undersøkelser fra eller til Questalyze dersom fra- eller til-adresse er en mailadresse som Microsoft eier.

Tilstanden vil vare til Microsoft får bedre kontroll på registrering og reell identifisering og autentisering av personer.

Løsninger
Questalyze Standard Lag din egen undersøkelse
Alle typer spørreundersøkelser fra A til Å
Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø Fokus på arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøundersøkelse og -analyse
Questalyze Kundetilfredshet Kundeundersøkelser
Kundetilfredshetsmåling og -analyse
Questalyze Individia Enkeltindividet i sentrum
Forberedelse til medarbeidersamtalen
Funksjonalitet
Se alle funksjoner og muligheter

Bruksområder

Et nettbasert spørreskjema kan brukes til mange ting - hovedformålet er å få tilbakemeldinger på noe, fra noen. Her er noen eksempler:

Arbeidsmiljøundersøkelser / medarbeidertilfredshet

En medarbeiderundersøkelse kan peke på de forholdene som bør forbedres for å skape en enda bedre arbeidsplass. En slik undersøkelse kan også være virksomhetens eget redskap til å kartlegge og løse arbeidsmiljøproblemer. Questalyze HR/HMS Arbeidsmiljø er spesialutviklet til dette formålet.

Kundeundersøkelser

En kundeundersøkelse kan kartlegge hvor fornøyde kundene dine er med produktene og tjeneste du leverer, samtidig som det hjelper deg til å forstå hva du bør gjøre for å øke nivået på kundetilfredshet og -lojalitet. På sikt vil dette styrke forholdet til kundene dine og samtidig øke sjansene for at kundene dine fortsatt foretrekker deg fremfor konkurrenten. Questalyze har en egen modul for måling og analyse av kundetilfredshet.

Markedsundersøkelser

En markedsundersøkelse gjennomføres for å øke kunnskapen om markedsmessige forhold. En markedsundersøkelse gjør det mulig å erstatte antakelser med fakta.

Vis flere bruksområder...

Bruker- og medlemsundersøkelser

En bruker-/medlemsundersøkelse er en fin måte å komme i dialog med brukerne/medlemmene på - samtidig som en får en systematisk innsamling av brukernes vurderinger, behov, forventninger og prioriteringer.

Evaluering av nettsted/hjemmeside

Svarene fra en nettside-evaluering kan brukes til å få et hurtig overblikk over hvordan en kan forbedre nettsiden. Spør brukerne, du kan bli overrasket.

Kurs- og studieevalueringer

Kurs- eller studieevalueringer kan være et nyttig redskap til å forbedre (eller avdekke mangler ved) det faglige innholdet, undervisningen eller undervisningsformen.

Kunnskapstester og spørrekonkurranser

Questalyze kan mates med spørsmål med fasitsvar, og du vil da kunne lage dine egne spørrekonkurranser, quiz, kunnskapstester, etc, med tilhørende rapporter som viser hvem som har svart rett og galt.

Påmelding og registrering

Lag ditt eget påmeldings- eller registreringsskjema for kurs, konferanser o.l. Med Questalyze's responsvarsling kan du få tilsendt alle enkeltregistreringer pr epost, i tillegg til å ta ut rapporter.

©2005-2024 Akslar AS | Questalyze® er et registrert varemerke